Back to Top

Wybierz swój język

Krunk Trio

Krunklogo

 

Trio KRUNK (w przeszłości Triumph) powstało w 2015 roku i od tego czasu uczestniczyło w wielu koncertach oraz występowało solo w Artsakh, Armenii, Polsce, Bułgarii i we Włoszech (Krunk po ormiańsku oznacza Żuraw, który jest symbolem ormiańskiej diaspory).

Jakkolwiek repertuar Trio obejmuje różnorodne style muzyczne, w tym utwory kompozytorów armeńskich, rosyjskich i zachodnioeuropejskich, to jednak uważa za swoją kluczową misję pielęgnowanie i popularyzowanie ormiańskiego dziedzictwa sztuki wokalnej.

Trio KRUNK działa również w ścisłej współpracy ze współczesnymi kompozytorami armeńskimi.

W 2016 r. Trio KRUNK zostało nagrodzone przez Ministerstwo Diaspory Armenii medalem i certyfikatem uczestnictwa w Festiwalu Ogólnoormiańskim „Moja Armenia” (Erywań). W 2017 roku Trio zostało nagrodzone przez Związek Kompozytorów Armenii za rozpowszechnianie muzyki ormiańskiej (Erywań).

Każdy z członków Trio realizuje również indywidualną karierę solową oraz zajmują się działalnością pedagogiczną. Członkowie Trio są laureatami wielu międzynarodowych konkursów i festiwali.Członkowie Trio:

A Poghosyan 

Anna Poghosyan /sopran/

Anna Poghosyan urodziła się w Erywaniu. W roku 1991 ukończyła Szkołę Muzyczną im. K. Sarajyana. Od 1992 do 1995 roku kształciła się w Kolegium Muzycznym im. A. Babajanyana. W latach 1995-2000 studiowała na Wydziale Fortepianu Państwowego Konserwatorium im. Komitasa w Erywaniu. W latach 1996-2001 na tej samej uczelni kształciła się na Wydziale Wokalnym. Od roku 2001 do 2003 doskonaliła się na studiach podyplomowych w dziedzinie śpiewu operowego. W latach 2001-2005 była asystentką dydaktyczną na Wydziale Wokalnym Konserwatorium im. Komitasa w Erywaniu. Od 2005 do dziś pracuje jako wykładowczyni śpiewu na tym samym wydziale. W roku 2017 otrzymała tytuł docenta tej uczelni. Jest solistką Państwowej Filharmonii Armenii. Anna Poghosyan jest także członkiem Rady Społecznej Republiki Armenii w kulturze. Brała udział w międzynarodowym konkursie we Włoszech, gdzie zdobyła 1. miejsce i złoty medal, a w Hiszpanii zdobyła Grand Prix. Jako solistka współpracuje z różnymi orkiestrami i  chórami Armenii pod kierunkiem wybitnych dyrygentów (S. Yerkanyan, H. Cheqijyan, Z. Vardanyan i inni). Koncertowała w Górnym Karabachu, Armenii, Włoszech, Hiszpanii, Polsce, Niemczech, Belgii, Rosji, Bułgarii, Iranie, Chinach i innych krajach. Jest również członkiem jury międzynarodowych konkursów wokalnych.

 

Sar Sargsyan

Sar Sargsyan /baryton/

Sar Sargsyan urodził się 19 marca 1981 roku w miejscowości Hadrut w Górskim Karabachu. Muzyki uczył się najpierw w Szkole Muzycznej im. Komitasa w mieście Hadrut, a w roku 2002 ukończył Wydział Wokalny w Kolegium im. Sayat-Nova w Stepanakercie. W roku 2007 ukończył Wydział Wokalny Państwowego Konserwatorium im. Komitasa w Erywaniu, a rok później ukończył aspiranturę Konserwatorium im. Komitasa w Erywaniu. Sar brał udział w wielu koncertach, a występy solowe dawał między innymi w Górskim Karabachu, Armenii, Gruzji, Rosji, Ukrainie, Bułgarii, Stanach Zjednoczonych, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Polsce, Włoszech, Chorwacji, Hiszpanii, Litwie, Chinach i innych krajach. Sar na scenie wykonuje repertuar zarówno klasyki akademickiej, jak i estradowy. Wielokrotny zdobywca Grand Prix oraz laureat międzynarodowych konkursów i festiwali wokalnych. W roku 2012 została wydana jego pierwsza solowa płyta pod tytułem „Karot“ (Tęsknota). Sar Sargsyan jest jurorem wokalnym na międzynarodowych konkursach.

 

M Sargsyan

Margarit Sargsyan /fortepian/

Margarit Sargsyan urodziła się w Erywaniu. W 1987 roku ukończyła Szkołę Muzyczną im. P. Czajkowskiego w rodzinnym mieście. W tym samym roku rozpoczęła studia na Wydziale Fortepianu Państwowego Konserwatorium im. Komitasa w Erywaniu, które ukończyła w 1992 r. Ponadto w roku 1995 ukończyła studia podyplomowe na specjalizacji: akompaniament fortepianowy. W latach 1997-98 pobierała lekcje mistrzowskie u znanych pianistów I. Rohmanna oraz A. Satza. W tych latach jako akompaniatorka współpracowała z wybitnymi, znanymi muzykami i śpiewakami z różnych krajów: K. Meyer, E. Blachova, S. Scott, G. Zhislin, A. Nicolet, M. Letiec. Od ukończenia studiów w 1992 roku pracuje jako wykładowczyni w Państwowym Konserwatorium im. Komitasa w Erywaniu. W 2011 roku uzyskała tytuł profesora. W roku 2017 otrzymała Złoty Medal Ministerstwa Armenii za wkład w kulturę tego kraju. Margarit Sargsyan jest zdobywczynią wielu nagród za akompaniament na krajowych i międzynarodowych festiwalach i konkursach. Ma na swoim koncie wiele nagrań w radiu i telewizji, m.in. w Armenii, Polsce, Macedonii i Turcji. Występowała z koncertami w Armenii, Polsce, Czechach, Macedonii, na Węgrzech, we Włoszech, Niemczech, Austrii, Hiszpanii, Rosji, Korei Północnej, Turcji, na Cyprze, w Iranie, Izraelu i Kanadzie. Cały czas koncertuje, współpracując z różnymi znanymi śpiewakami Armenii. Jest autorką wielu specjalistycznych publikacji, w tym dwóch książek. Pianistka jest także kompozytorką i aranżerką.


facebookbanerktunk